اخبار پوششی و تولیدی قماخبار قماخبار مهم

مدیرکل کمیته امداد امام قم در پاسخ به خبرنگار ما: کمیته امداد قم متکفل هیچ کارخانه یا کارگاه تولیدی بزرگ نیست

آستان بهارستان؛ مدیرکل جدید کمیته امداد امام خمینی(ره) قم در نخستین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی براینکه کمیته امداد از سال ۵۷ تشکیل شده در این سال ها با توجه به اینکه خیرین قم همواره دارای رتبه های اول کشوری را داشتند کمیته امداد قم چه تعداد کارخانه و کارگاه تولیدی جهت اشتغال مددجویان و در مجموع چه تعداد ساختمان تحت تملک دارد؟ گفت: کمیته امداد قم متکفل هیچ کارخانه یا کارگاه تولیدی بزرگی نیست.

محسن مسعودیان راد افزود: اینکه ما بخواهم کارخانه ای را مدیریت کنیم از کار اصلی که مدیریت خانواده ها است ما را باز می دارد. ما مشاغل خرد و خانگی را متکفل هستیم. مشاغل متوسط و بالاتر در مجموعه اقتصادی مدیریت می شود. ما در قسمت مجموعه اقتصادی سرمایه های زیادی داریم که دیگران باید گزارش بدهند.

وی اظهارداشت: کمیته امداد دارای دو بخش حمایتی و اقتصادی وجود دارد که هر دو استراتژی و جایگاه متفاوت دارند. بخش اقتصادی اقدامات درآمدزایی و سرمایه گذاری اقتصادی را انجام می دهد و بخشی هم به مسائل حمایتی خانواده ها می پردازد.

وی گفت: قصد داریم خیرین را ترغیب کنیم تا بتوایم کارگاه های تولیدی و اشتغالزایی را در مناطق مختلف راه اندازی کنیم. هم اکنون کارگاه های کوچک با حداکثر ۱۶ کارگر داریم که تحت عنوان مشاغل خرد تعریف می شوند.

حکومت اسلامی موظف به ریشه کنی فقر است

وی با بیان جهت فقرزدایی و توانمندی خانواده ها فعالیت می کنیم ادامه داد: امروز فقر به عنوان یک مانع توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی است و حکومت اسلامی موظف به ریشه کنی فقر است.

این مقام مسئول قم تاکید کرد: فقر کنونی با گذشته متفاوت است و یک فقر نوین بویژه در این استان اتفاق افتاده است. کسانی که به عرصه محرومیت زدایی ورود پیدا می کنند، باید مجتهدین فقرشاس باشند. تا فقر را خوب نشناسیم نمی توانیم درمان کنیم.

وی افزود: در گذشته فقر مومنانه را شاهد بودیم که عموما سالمندان را تشکیل می داد و همراه با فقر ایمان و اعتقاد هم بود. اما ریشه های فقر کنونی در نابسامانی های امروز کشور است که بر اثر مهاجرت ها و توسعه های نامتوازن ایجاد شده است. با فقری مواجه هستیم که با آسیب های اجتماعی و ناهنجاری های مختلف توام شده است.

با فقر شهری و زنانه و جوانی فقر مواجه هستیم

وی خبر داد: طبق آمار مراجعین به کمیته امداد قم نخست فقر شهری، دوم فقر زنانه و سوم جوانی فقر رخ داده است. اگر در گذشته عموم مددجویان دارای سرپرست سالمند بودند، امروز اغلب مراجعات ما را خانواده های جوان آسیب دیده تشکیل می دهند. دلیل آن را هم ناکارآمدی های اقتصادی درون خانواده ها، نداشتن تفاهم و آسیب های اجتماعی نوپدیدید است که منجر به طلاق می شود و سپس ورود به کمیته امداد را افزایش می دهد.

اگر کمیته امداد نبود آسیب های اجتماعی ناهنجاری در جامعه رخ می داد

مسعودیان راد گفت: اگر کمیته امداد نبود برخی آسیب های اجتماعی ناهنجار در جامعه رخ می داد. اگر برای این فقر جدید تدبیر درست و اقدام به موقع انجام نگیرد به طور قطع این پیش بینی قرآن که فقر منجر به کفر می شود، رخ خواهد داد.

وی تاکید کرد: قم استانی فرهنگی و ام القرای نظام اسلامی و علم و فقاهت و محل مراجع دینی است لذا ورود به حوزه فقرزدایی هم باید با رویکر فرهنگی باشد. من نیز اقدامات محرومیت زدایی با رویکرد فرهنگی را به عنوان یک ضرورت هدف کار خودم قرار دادم.

وی تصریح کرد: ظرفیت های ملی و فراملی در قم وجود دارد. وجود مراکز علمی و حوزوی و مراجع دینی سبب شده که در هیچ جایی این شرایط وجود ندارد. به عنوان مثال جمکران را به پایگاه مهدویت شناسی در کشور تبدیل می کنیم.

وی تصریح کرد: بیشتر مشکلات ما به فرهنگ برمی گردد و قم می تواند به عنوان طراح و الگوساز و الهام بخش برای کل کشور ایفای نقش کند. حوزه های علمی و فرهنگی باید به مباحث مشکلات روز جامعه توجه بیشتری داشته باشند.

مدیرکل کمیته امداد قم گفت: اگر فقر در گذشته جنبه اقتصادی داشت امروز نه تنها به عنوان رویکرد سیاسی بلکه به عنوان یک مساله امنیتی هم ظهور و بروز پیدا کرده است. نگاه حاکمیتی و دینی باید به این سمت باشد.

در اغتشاشات اصفهان دشمنان سفره مردم را هدف قرار دادند

وی ادامه داد: در اتفاقات اخیر(اصفهان) هم دشمنان ما از این گروه یارگیری می کنند و سفره مردم را هدف قرار دادند. باید یک عزم عمومی جهت فقرزدایی اتفاق بیفتد.

۵۰ درصد افراد تحت پوشش کمیته امداد قم را مهاجران تشکیل می دهند

وی با بیان اینکه کمیته امداد به تنهایی نمی تواند به جنگ فقر برود و بر فقر غلبه کند، گفت: ۵۰ درصد افراد تحت پوشش کمیته امداد قم را مهاجران تشکیل می دهند. به دلیل مهاجرت های بی رویه ورودی به کمیته امداد افزایش یافته است.

مسعودیان راد تاکید کرد: نیازمند عزم و همت عمومی و همگانی و خواستار همکاری مراکز دینی و علمی هستیم.

وی با بیان اینکه تزریق پول هیچ گاه راهبرد درستی برای فقرزدایی نخواهد بود، گفت: آفتی که با آن مواجه هستیم و از آن غفلت شده این است که نظام مددکاری ما در میدان و با الگوهای مددکاری غربی طراحی شده است.

وی افزود: نگاه مددکاری اسلامی آخرت گرا اما نگاه غرب انسان گرا است. دین نگاه کرامتی دارد و فرد کمک کننده را خادم و فرد گیرنده را ولی نعمت می نامد. در نوع سیاست های حاکم در حوزه فقرزدایی نخست تفکرات مادی دیده می شود و خودمان هم از آن غافل هستیم. در صورتی که هدف نخست در نظام دینی انسان سازی است و هدف میانی غنی سازی است.

نیازمند مدیریت نوین فقر در کشور هستیم

این مقام مسئول در کمیته امداد گفت: نیازمند مدیریت نوین فقر در کشور هستیم. سیاست های فقرستیزی باید جانشین سیاست های فقرنوازی صرف شود و سیاست های کرامتی باید جایگزین سیاست های حمایتی صرف شود. قم می تواند مدیریت درست فقرزدایی در کشور را برعهده و این حوزه را متحول کند

وی افزود: در نظام دینی رویکرد فقرزدایی با نگاه به مردم است یعنی مردم محوری باید اصل باشد نه تزریق پول که در نظریه های غربی است. هنر کمیته امداد این است که بتواند ارتباط افراد برخوردار را از کم برخوردار یا اغنیا بر فقرا را برقرار کند و درمواقع فقرزدایی را مردمی کند.

وی با تاکید براینکه قابلیت های زیادی در میان مددجویان کمیته امداد وجود دارد، گفت: نباید به گونه ای رفتار کنیم که مددجویان کمیته امداد با سیاست های توزیع غذا و بسته های معیشتی به شبکه مصرف تبدیل شوند. باید آنان را با فرصت های جدید و اقتصادهای دیجیتال و شیوه های نوین اشتغالزایی آشنا کرد.

مسعودیان راد گفت: راهبردهای توانمندسازانه و انسان سازانه و اجرای برنامه های فرهنگی و توانمندساز خانواده ها باید در اولویت قرار گیرد. فقرا امروز محتاج و نیازمند صدقه نیستند بلکه محتاج اعطای فرصت هستند.

سطح بندی منطقه ای فقرا باید انجام شود

وی ادامه داد: بر همین اساس مراکز نیکوکاری از حمایت جدی کمیته امداد باید برخوردار باشند. بانک اطلاعاتی مراکز نیکوکاری باید کامل و سطح بندی منطقه ای فقرا انجام شود.

وی با بیان اینکه مراکز نیکوکاری هم باید رویکرد جدیدی داشته باشند، گفت: به مراکز نیکوکاری که نگاه اشتغالزایی داشته باشند کمک می کنیم تا توان خود را بالا ببرند. برخی از مراکز نیکوکاری حتی از کمیته امداد جلوتر هستند که حتما حمایت می شوند.

مدیرکل کمیته امداد قم گفت: کمک به این مراکز در جهت توسعه کمی و کیفی و تخصصی کردن این مراکز و داشتن یک نگاه دقیق نسبت به جامعه هدف است.

مساجد باید به پایگاه های خدمتگذار تبدیل شوند

وی افزود: مساجد هم باید به پایگاه های خدمتگذار تبدیل شوند. فلسفه خانه های خدا بر روی زمین خیررسانی برای عامه مردم است و خدمتگذاران مساجد باید خدمات خود را ارتقا دهند.

وی با تاکید براینکه کمیته امداد اشتغال فراگیر را دنبال می کند، گفت: سیاست های فقرزدایی ما تنها برای افراد زیر خط فقر نیست بلکه سعی داریم تا به افراد در آستانه فقر هم خدمات بدهیم که آنان به چاله های فقر نیفتند.

مسعودیان راد بیان کرد: باید با نگاه نوین به فقر نگاه کنیم و خدمات فکری و اقتصادی همزمان به افراد ارائه دهیم تا بتوانند فعال باشند نه مصرف کننده. لذا منابع زیاد خیرین را باید به این سمت سوق دهیم.

اصل مال خیرین نباید از بین برود

وی تاکید کرد: اصل مال خیرین نباید از بین برود بلکه باید از سود آن به فقرا کمک کرد.

وی با اشاره به اینکه چندین هزار میلیارد تومان به کمیته امداد کمک شده، گفت: این منابع صرف چه امور اساسی و طولانی مدت در حوزه فقرزدایی شده است؟.

مدیرکل کمیته امداد قم با تاکید براینکه نگاه عاطفی باید به نگاه منطقی تبدیل شود، گفت: ماشین فقرزدایی امروز احتیاج به روشن کردن موتور دارد اما ما می خواهیم آن را هل دهیم. به عنوان مثال در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد استعدادهای زیادی وجود دارد که یک استارت برای روشن شدن آن ها کافی است.

وی با اشاره به بیماری کرونا گفت: مشکلات مردم در دوران کرونا افزایش پیدا کرد اما میانگین کمک های مردمی ۳۳ درصد رشد داشت که این نشانه اعتماد مردم به کمیته امداد و همدلی و نوعدوستی مردم است.

وی در مورد خروجی از کمیته امداد گفت: سال گذشته ۸۸۹ خانواد توانمند و ازپوشش کمیته خارج و افراد جدید جایگزین شدند. در این دو سال ورودی به کمیته امداد زیاد شده است.

مسعودیان راد در مورد مسکن مددجویان نیز گفت: تا سه سال قبل با ۱۰ میلیون تومان می شد مقدمات خانه دار شدن مددجویان را فراهم کرد اما تهیه مسکن امروز به شدت سخت شده است. از خیرین می خواهیم در این زمینه با ما همکاری کنند.

ساخت ۲۲۰ واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد

وی افزود: هم اکنون ۲۲۰ مورد مسکن را در دست احداث داریم که از کلنگ زنی تا ۵۰-۶۰ درصد پیشرفت را داشته است.

وی بیان کرد: گفت وگوهایی جهت دریافت زمین داشتیم که اگر به نتیجه برسد در مناطق روستایی و پیرامون شهری ساخت را آغاز می کنیم. با رایزنی با کمیته امداد مرکز تهران قول تامین منابع را به ما داده اند.

نیازمند مهندسی معکوس فقر هستیم

مدیرکل کمیته امداد قم تصریح کرد: با جوان شدن فقر، فقر باید مهندسی معکوس شود. سیاست ها از پردخت مستمری باید به سمت به ارائه فرصت های شغلی و فکری برود. در جوانان قدرت کار وجود دارد و پرداخت مستمری و یارانه ای برای این قشر سم است. باید در قالب تضمین ضمانت ها به آن ها کمک کرد و باید ضامن کسانی که توان پرداخت وام دارند شویم. ما در قم این اقدام را عملی می کنیم تا در این سیستم تحول ایجاد کنیم.

وی در مورد برنامه های کمیته امداد برای نوجوانان و جوانان گفت: برای کودک و نوجوان باید برنامه جدی داشت. باید حتی به وسیله اسباب بازی های تولیدی این قشر را توانمند کرد

وی با بیان اینکه کمک های ما فقط غذا و بسته ای معیشتی است، گفت: به عنوان مثال در این شرایط فکری و فرهنگی برای کودک و نوجوان چه اقدامی انجام دادیم؟

مسعودیان راد وعده جالبی داد که به زودی اسباب بازی های توانمندسازی که توسط خانواده های مددجویان تولید می شود در قم رونمایی می شود.

وی تاکید کرد: نوجوان و جوان ما باید با یک مهارت آشنا شوند اما متاسفانه جوانان کشور ما بی مهارت وارد بازار کار می شوند. بسیاری از نوجوانان و جوانان کمیته امداد با آموختن یک مهارت، از افراد موثر کشوری شده اند.

وی با بیان اینکه ما برای همه مردم در کشور نسخه واحد پیچیدیم، گفت: قرآن می فرماید برای هر گروهی باید راهکار جداگانه داشت.

این مقام مسئول گفت: مراکز تخصصی کارآفرینی باید راه اندازی شود و هر منطقه کم برخوردار را باید تبدیل به پایگاه های کارآفرینی تبدیل کرد و به آنان سهمیه ای داد و بقیه کمک ها را خودشان جذب کنند.

قم رتبه نخست کشور در کیفیت صدقات را دارد

وی در مورد کمک خیرین قمی نیز گفت: از نظر کیفیت صدقات، قم رتبه نخست کشوری را دارد و درصد مشارکت سرانه شهروندان قم نسبت به کشور بسیار بالاست. ۵۴ درصد کمک ها به کمیته امداد قم نقدی است که این امر سبب شده تا بالاترین کیفیت و شفافیت را داشته باشیم.

وی در پاسخ به این سوال که برخی طلاق صوری می گیرند تا از خدمات کمیته امداد استفاده کنند برای این امر چه تدبیری اندیشیدید؟ گفت: شرط مطلقه بودن جهت دریافت مستمری کمیته امداد حذف شد. نیاز به گواهی طلاقنامه نیست اگر فقر افراد احراز شود تحت پوشش قرار می گیرند.

مدیرکل کمیته امداد قم همچنین گفت: اجازه نمی دهم خانواده های جوان تحت پوشش مالی کمیته امداد قرار گیرند و به این روش عادت کنند. به این افراد ابتدا کمک فرهنگی و مشاوره اشتغال می دهیم و کمک دائمی به این افراد نمی کنیم.

وی در مورد سرپرستان خانوار نیز گفت: اخیرا تعداد افراد بدسرپرست تحت پوشش کمیته امداد افزایش یافته و افراد بی سرپرست کاهش داشته اند.

وی افزود: خانواده های محسنین بیش از همه نیازمند توجه هستند. پیشینه دردناک و احتمالا آینده خطرناک دارند. استدعا داریم خیرین بیشتر یه این گروه توجه کنند. اگر دچار طرد اجتماعی شوند آسیب های اجتماعی آن گریبان گیر همه جامعه خواهد شد که باید برای آن تدبیر درستی اندیشیده شود.

مسعودیان راد با بیان اینکه کمیته امداد صحنه های تلخ و شیرینی دارد، افزود: به عنوان مثال وجود جوانی در جامعه که ۱۴۰ نفر را تحت پوشش قرار داد افتخار نظام ما است و کار خیر آنان باید در جامعه برجسته شوند. تفکر احسان و نیکوکاری باید از طریق اصحاب رسانه ترویج شود.پایان پیام/۱۱۰

خبرنگار: فاطمه سادات محمدی

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آسایشگاه سالمندان و معلولین
دکمه بازگشت به بالا

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/astanehb/domains/astanebaharestan.ir/public_html/wp-includes/functions.php on line 5373

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/astanehb/domains/astanebaharestan.ir/public_html/wp-includes/functions.php on line 5373

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/astanehb/domains/astanebaharestan.ir/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 107